Emision i mengjesit

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 21/03/2023
 • 10:00
 • Televizioni SCAN
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • Tirane
 • Alma Laci
 • Kryetar i Komitetit Shqiptar te Biresimeve
 • Moderatoret
 • Po
 • Po
 • Sindi Mitku / Specialist Jurist
 • Ismail Shehu