Çertifikimi i të rinjve

 • Tjetër
 • Aktivitet kulturor
 • 20/03/2023
 • 14:00
 • Salla e Këshillit Bashkia Patos
 • Shqipëri
 • Fier
 • Patos
 • Patos
 • Rajmonda Balilaj
 • Kryetare e Bashkisë
 • Kryetare e Bashkise, Stafi i Drejtorise se Integrimit, 25 të rinjë, nxënës së Shkollës së Mesme
 • Jo
 • Jo
 • Elda Goxhaj, Drejtore e Drejtorisë së Integrimit Europian
 • Shkëlqim Beqiraj, Sekretari i Përgjithshëm