Aktivitet ne bashkepunim me Ministrine e Drejtesise ne Kosove, me tematik ndërgjegjësimin mbi pasojat e veprave penale dhe promovimin e punës së institucionit në funksion të riintegrimit të të miturve pas përfundimit të periudhës së dënimit duke u fokusuar në ofrimin e mbështetjes së nevojshme për këta të mitur.

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 17/03/2023
 • 17:00
 • Prishtinë, Kosove
 • Shtet tjetër
 • Kosove
 • Znj; Klaudia Hasanllari
 • Drejtor i institucionit
 • Znj. Klaudia Hasanllari dhe te ftuar Ministri i Drejtesise Z. Ulsi Manja dhe Znj. Evi Naku Drejtor Kabineti
 • Jo
 • Jo
 • Bora Krasniqi, specialiste
 • Klaudia Hasanllari, Drejtori i Institucionit