Informim lidhur me Aplikimet për Skemën Kombëtare

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 16/03/2023
 • 12:00
 • Hotel Coloseu, Shkodër
 • Shqipëri
 • Shkodër
 • Shkodër
 • Shkodër
 • Anida Pashollari | Spartak Harizi | Kudret Hoxha
 • Drejtore në Drejtorinë e Financës | Përgjegjës në Sektorin e Përzgjedhjes dhe Aprovimit të Projekteve Kombëtare | Përgjegjës në Sektorin e Kontrollit Kombëtar
 • 20-40 fermerë dhe grupe interesi
 • Jo
 • Po
 • Flavia Agaraj, Përgjegjës i Sektorit të Burimeve Njerëzore
 • Flavia Agaraj, Përgjegjës i Sektorit të Burimeve Njerëzore