Informim lidhur me Aplikimet pë Skemën Kombëtare

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 16/03/2023
 • 10:00
 • QTTB (jashtë), Lushnjë
 • Shqipëri
 • Fier
 • Lushnjë
 • Lushnjë
 • Eranda Selmanaj | Hektor Muçaj
 • Drejtore e Përgjithshme | Drejtor në Drejtorinë Juridike dhe Shërbimeve Mbështetëse
 • 20-40 fermerë dhe grupe interesi
 • Jo
 • Po
 • Flavia Agaraj, Përgjegjës i Sektorit të Burimeve Njerëzore
 • Flavia Agaraj, Përgjegjës i Sektorit të Burimeve Njerëzore