Informim lidhur me Aplikimet për Skemën Kombëtare

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 15/03/2023
 • 11:00
 • Lezhë, Hotel Liss
 • Shqipëri
 • Lezhë
 • Lezhë
 • Lezhë
 • Anida Pashollari | Spartak Harizi | Kudret Hoxha
 • Drejtore në Drejtorinë e Financës | Përgjegjës në Sektorin e Përzgjedhjes dhe Aprovimit të Projekteve Kombëtare | Përgjegjës në Sektorin e Kontrollit të Skemave Kombëtare
 • 20-40 fermerë dhe grupe interesi
 • Jo
 • Po
 • Flavia Agaraj, Përgjegjës i Sektorit të Burimeve Njerëzore
 • Flavia Agaraj, Përgjegjës i Sektorit të Burimeve Njerëzore