Informim lidhur me Aplikimet për Skemën Kombëtare

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 15/03/2023
 • 13:00
 • Hotel White City
 • Shqipëri
 • Berat
 • Berat
 • Berat
 • Eranda Selmanaj | Ardita Kuçi | Dalip Basha
 • Drejtore e Përgjithshme | Drejtore në Drejtorinë e Monitorimit të Skemave, Riskut dhe Raportimit | Drejtor në Drejtorinë e Kontrollit
 • 20-40 fermerë dhe grupe interesi
 • Jo
 • Po
 • Flavia Agaraj, Përgjegjës i Sektorit të Burimeve Njerëzore
 • Flavia Agaraj, Përgjegjës i Sektorit të Burimeve Njerëzore