Aktivitet “Work and study”, në pallatin e Sportit Elbasan, me praninë e maturantëve, studentëve, mësuesve, prindërve.

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 20/03/2023
 • 12.00
 • Pallati i Sportit, Elbasan
 • Shqipëri
 • Elbasan
 • Elbasan
 • Elbasan
 • Znj. Evis Kushi | Z. Gledian Llatja
 • Ministre e Arsimit dhe Sportit | Kryetari i Bashkisë
 • Znj. Evis Kushi, Z. Gledian Llatja, mësues, nxënës, studentë, prindër
 • Po
 • Po
 • Z. Nebi Ganellari -Përgjegjës Sektori në MAS
 • Z. Erzen Tola- Sekretar i Përgjithshëm i MAS