Aktiviteti “Work and study – Puno dhe studio”, me pjesmarrje te maturantëve, studentëve, prindërve, mësuesve.

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 20/03/2023
 • 12.00
 • Pallati i Sportit, Elbasan
 • Shqipëri
 • Elbasan
 • Elbasan
 • Elbasan
 • Znj. Evis Kushi | Z.Nikolin Jaka
 • Ministre e Arsimit dhe Sportit | Presidenti i Dhomës së Tregëtisë
 • Znj. Evis Kushi, Z. Nikolin Jaka, z. Gledian Llatja, nxënës, studentë, prindër, mësues.
 • Po
 • Po
 • Z. Nebi Ganellari -Përgjegjës Sektori në MAS
 • Z. Erzen Tola- Sekretar i Përgjithshëm i MAS