Shpallja e fituesve të konkursit “Dhurata për mësuesin tim”

 • Tjetër
 • Shpallje fituesi i konkursit
 • 18/03/2023
 • 11.00
 • Teatri i Operas dhe Baletit
 • Shqipëri
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Znj. Evis Kushi
 • Ministër i Arsimit dhe Sporttit
 • Znj. Evis Kushi, nxenesit fitues, mësues .
 • Po
 • Jo
 • Z. Nebi Ganellari - Pergjegjes Sektori në MAS
 • Z. Erzen Tola, Sekretar i Përgjithshëm i MAS