Mbledhja e Qarkut Korce

 • Tryezë diskutimi
 • 17/03/2023
 • 10.00
 • Korce
 • Shqipëri
 • Korce
 • Maliq
 • Korce
 • Z. Gezim Topciu | Znj. Ana Verushi
 • Kryetari i Bashkise | Kryetare e Qarkut Korce
 • Z. Gezim Topciu, Znj Ana Verushi, keshilltare te qarkut
 • Jo
 • Jo
 • Ardita Gjini, Pergjegjes i Burimeve Njerezore
 • Genci Floqi, Drejtori i Drejtorise Juridike