VIZITE NE TOKA BUJQESORE,MESIM SESI MBILLET,PRODHOHET,KORET

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 17/03/2023
 • 11;00
 • URE VAJGURORE
 • Shqipëri
 • BERAT
 • DIMAL
 • URE VAJGURORE
 • SKA
 • SKA
 • KRYETARE, ADMINISTRATOR DREJTOR BUJQESIE SEKTORI I KULTURES
 • Jo
 • Jo
 • RAJMONDA SHUKA
 • RAJMONDA SHUKA