INAGURIM LIBRI,PROMOVIM I SHKRIMTAREVE TE QYTETIT

 • Inagurim
 • 21/03/2023
 • 11;00
 • NJESIA KUTALLI
 • Shqipëri
 • BERAT
 • DIMAL
 • NJESIA KUTALLI
 • JULIANA MEMAJ
 • KRYETARE
 • KRYETARE,SEKRETARE PERGJITHSHME ,ADMINISTRATOR,SEKTORI I ARSIM KULTURES
 • Jo
 • Jo
 • RAJMONDA SHUKA
 • RAJMONDA SHUKA