Mbledhje e Komisionit te Mbrojtjes Civile ne nivel qarku mbi situatat emergjente gjate periudhes dimerore dhe problematikat e hasura

 • Tryezë diskutimi
 • 17/03/2023
 • 10:00
 • Institucioni i Prefektit te Qarkut Elbasan
 • Shqipëri
 • Elbasan
 • Elbasan
 • Elbasan
 • Majlinda Perriu
 • Prefekti i Qarkut Elbasan
 • Prefekti i Qarkut, Perfaqesues te bashkive te qarkut
 • Jo
 • Jo
 • Anesti Kapurani, Pergjegjes SZHU
 • Anesti Kapurani