Inspektim punimesh ne ne Qendren Shendetsore , Luz i Vogel

 • Inspektim/kontroll
 • 15/03/2023
 • 12:30
 • Nj.A. Luz i Vogël
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Kavaje
 • Luz i Vogël
 • Nuk ka
 • Nuk ka
 • Redjan Krali / Kryetar , Etjen Xhafaj / Deputeti i Zones , Shpendi Barameta / Drejtor Kabineti
 • Jo
 • Po
 • Erjon Lalaj , Sekretar i Pergjithshem
 • Erjon Lalaj / Sekretar i Pergjithshem