Vizitë për të dëgjuar problematikat e fermerëve dhe blegtorëve

 • Tjetër
 • Vizitë për të parë zhvillimin e zonës
 • 14/03/2023
 • 11:00
 • Njësia Administrative Zharrëz
 • Shqipëri
 • Fier
 • Patos
 • patoS
 • Rajmonda Balilaj
 • Kryetare e Bashkisë
 • Kryetare e Bashkisë, stafi i Drejtorisë së Bujqësisë, fermerët dhe blegtorët e zonës, Deputetët e Kuvendit sipas dëshirës
 • Jo
 • Jo
 • Orges Golloshi, Drejtor i Drejtorisë së Bujqësisë
 • Shkëlqim Beqiraj, Sekretari i Përgjithshëm