Vizitë për tu njohur me ecurinë dhe problematikat e biznesit privat “Çibuku” sh.p.k

 • Tjetër
 • Vizitë
 • 15/03/2023
 • 10:00
 • Korçë
 • Shqipëri
 • Korçë
 • Korçë
 • Korçë
 • Nertil Jole
 • Prefekt i Qarkut Korçë
 • Punonjës të biznesit privat "Çibuku" sh.p.k
 • Jo
 • Jo
 • Ornela Bena, Sekretar i Përgjithshëm
 • Ornela Bena, Sekretar i Përgjithshëm