Takim për të diskutuar problematikat e hasura në drejtim të kultivimit të bimëve narkotike

 • Tryezë diskutimi
 • 15/03/2023
 • 13:00
 • Ne Prefekturën e Qarkut Korçë
 • Shqipëri
 • Korçë
 • Korçë
 • Korçë
 • Nertil Jole | Gjovalin Loka
 • Prefekt i Qarkut Korçë | Drejtor i Drejtorisë Vendore të Policisë
 • Bashkitë e Qarkut, O.SH.E.E, D.A.R, Drejtoria e Spitalit, I.K.M.T, Njësitë Administrative Vithkuq e Çlirim
 • Po
 • Jo
 • Ornela Bena, Sekretar i Përgjithshëm
 • Ornela Bena, Sekretar i Përgjithshëm