Ministri i shtetit per mbrojtjen e sipermarrjes do te marre pjese ne aktivitetin konkurs per startupet qe do te zhvillohet nga Dhoma e Tregtise Italiane ne Shqiperi ne bashkepunim me Albania Economia dhe Moneys Magazine.

 • Tjetër
 • Konkurs per startupet
 • 15/03/2023
 • 09:30
 • Maritim Plaza
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • Tirane
 • Edona Bilali
 • Minister i Shtetit per Mbrojtjen e Sipermarrjes
 • Te ftuar nga organizatoret e aktivitetit
 • Po
 • Jo
 • Ema Vakeflliu
 • Manushaqe Gojka