Inspektim i punimeve ne sisitemim asfaltimin e rruges gryka Vlocisht

 • Inspektim/kontroll
 • 14/03/2023
 • 11.00
 • Vlocisht
 • Shqipëri
 • Korce
 • Maliq
 • Libonik
 • Z. Gezim Topciu
 • Kryetari i Bashkise
 • nuk ka
 • Jo
 • Jo
 • Ardita Gjini, Pergjegjes i Burimeve Njerezore
 • Genci Floqi, Drejtori i Drejtorise Juridike