Aktivitet me rastin e shpalljes se Vjoses Park Kombetar

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 15/03/2023
 • 10.00
 • Bashkia Tepelene , kalaja e qytetit , sheshi "Lord Bajron"
 • Shqipëri
 • Gjirokaster
 • Tepelene
 • Qytet
 • Mirela Kumbaro
 • Minister
 • Minister i turizmit, pjesemarres te tjere
 • Po
 • Po
 • Arta Shaha Drejtor Drejtorie
 • Julinda Karteri N/Kryetar