Vizitë e nxënësve të shkollës Fadil Gurmani në ambjentet e MAS në kuadër të ditëve të hapura.

 • Tjetër
 • Vizitë në institucion
 • 15/03/2023
 • 09.00
 • MAS
 • Shqipëri
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Znj. Evis Kushi
 • Ministër i Arsimit dhe Sporttit
 • Znj. Evis Kushi, drejtori i shkollës, nxënës, mësues
 • Jo
 • Jo
 • Z. Nebi Ganellari - Pergjegjes Sektori në MAS
 • Z. Erzen Tola, Sekretar i Përgjithshëm i MAS