E ftuar ne aktivitetin “Gruaja-Shpirti i thesareve tona etnografike”

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 15/03/2023
 • 18:00
 • Presidenca
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirana
 • Tirana
 • Sh.T.Z Bajram Begaj
 • President i Republikes se Shqiperise
 • Presidenti i Republikes se Shqiperise , Zonja e Pare, Ministrja, te tjere
 • Po
 • Jo
 • Edlira Zyfi, Keshilltar
 • Emerlinda Pema, Drejtor Kabineti