Takim i Rrjetit Shkencor të Zoonozave, i cili është përgjegjës për raportimin e zoonozave për vitin paraardhës në Autoritetin Europian të Sigurisë Ushqimore (EFSA)

 • Tryezë diskutimi
 • 20/03/2023
 • 14:00
 • Tiranë
 • Shqipëri
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Valbona Paluka | Amarilda Keli | Aleksandër Dani | Renis Maci | Aldin Lika | Erson Dhimespira | Kujtim Mersini | Lindita Molla
 • Pikë Kontakti në EFSA | Inspektor në Sektorin e Asistencës Teknike dhe Trajnimeve në Drejtorinë e Përgjithshme të AKU-së në rolin Koordinator i Shqipërisë në EFSA | Inspektor në Sektorin e Koordinimit Laboratorik në Drejtorinë e Përgjithshme të AKU-së në rolin e “ Reporting Officer” në rrjetin Shkencor të Zoonozave në EFSA | Përgjegjës në Sektorin e Mikrobiologjisë dhe Monitorimit të ujit për produktet me origjinë shtazore në ISUV | Specialist në Departamentin e Shëndetit të Kafshëve në ISUV | Drejtor i Veterinarisë | Profesor pranë UBT | Përgjegjëse në Sektorin e Vlerësimit dhe Trajtimit të Riskut në ISHP
 • Përfaqësuesit e Shqipërisë në Rrjetin Shkencor të Zoonozave të EFSA në rolet “Observer”, “Alternate”, “Reporting Officer”, “Data Provider”
 • Jo
 • Jo
 • Jona Halili, Specialist, Sektori i Informimit Publik dhe Koordinimit Ndërinstitucional
 • Znj. Jeta Deda, Drejtor i Përgjithshëm i Autoritetit Kombëtar të Ushqimit