Intervistë me Drejtorin e Drejtorisë Rajonale të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit Gjirokastër Z. Emin Beqari nga RTSH Gjirokastër

 • Tjetër
 • Intervistë
 • 13/03/2023
 • 09:00
 • Drejtoria Rajonale e AKU-së Gjirokastër
 • Shqipëri
 • Gjirokastër
 • Gjirokastër
 • Gjirokastër
 • Z. Emin Beqari
 • Drejtor i Drejtorisë Rajonale AKU Gjirokastër
 • Drejtor i Drejtorisë Rajonale AKU Gjirokastër dhe Kryeredaktorja e RTSH Gjirokastër
 • Po
 • Po
 • Jona Halili, Specialist, Sektori i Informimit Publik dhe Koordinimit Ndërinstitucional
 • Znj. Jeta Deda, Drejtor i Përgjithshëm i Autoritetit Kombëtar të Ushqimit