Ndërgjegjësim të Operatorëve të Biznesit Ushqimor mbi elementët kryesorë të sigurisë ushqimore.

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 15/03/2023
 • 09:00
 • Vlorë, Orikum/Dukat
 • Shqipëri
 • Vlorë
 • Vlorë
 • Orikum/Dukat
 • Mariklen Menkshi | Oriol Bregu
 • Specialist, Sektori i Komunikimit të Riskut dhe Ndërgjegjësimit të Biznesit | Inspektor, Sektori i Licencimit dhe i Dokumentacionit të Orepatorëve të Biznesit
 • Operatorët e Biznesit Ushqimor të zonës Orikum/Dukat
 • Jo
 • Jo
 • Jona Halili, Specialiste Sektori i Informimit Publik, Koordinimit Ndërinstitucional
 • Znj. Jeta Deda, Drejtor i Përgjithshëm i Autoritetit Kombëtar të Ushqimit