“Startimi i Kampionatit te ndeshjeve te volleyballit ndermjet Gjimnazeve te Bashkise Kamez”.

 • Tjetër
 • 13/03/2023
 • 10:00
 • Palestra e Gjimnazit "Ibragim Rugova Kamez".
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Kamez
 • Lagjia Administrative Nr. 2, Kamez.
 • Rakip Suli
 • Kryetar i Bashkise Kamez
 • Rakip Suli - Kryetar i Bashkise Kamez; Drejtoresha e ZVA Kamez - Albana Imeraj.
 • Jo
 • Jo
 • Drite Gerbolli, Drejtoreshe e Medias dhe Informacionit.
 • Elvis Gjika, Drejtor i Pergjithshem i Puneve Publike.