festa e dites se veres , aktivitet shkolla NjA Kurvelesh

 • Tjetër
 • Festa e dites se veres
 • 13/03/2023
 • 12.00
 • Fshati Nivice, Njesia Administrative Kurvelesh
 • Shqipëri
 • Gjirokaster
 • Tepelene
 • Kurvelesh
 • S'ka
 • S'ka
 • Nxenesit e shkollave NJA Kurvelesh,Drejtoria e Arsimit Bashkia Tepelene
 • Jo
 • Po
 • Arta Shaha Drejtor Drejtorie
 • Julinda Karteri N/Kryetar