Vizitë në laboratorin e ri të matjeve në Universitetin e Sporteve të Tiranës.

 • Tjetër
 • Vizitë në institucion
 • 10/03/2023
 • 11.00
 • Universiteti i Sporteve Tiranë
 • Shqipëri
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Z. Edi Rama | Znj. Evis Kushi | Z. Agron Kasa
 • Kryeministër | Ministre e Arsimi dhe Sportit | Rektor
 • Z. Edi Rama, Znj Evis Kushi, Z. Agron Kasa, Znj> Mirela Muca, petagogë, studentë
 • Po
 • Jo
 • Z. Nebi Ganellari -Përgjegjës Sektori në MAS
 • Z. Erzen Tola- Sekretar i Përgjithshëm i MAS