Vizitë e Ministrit Polak të Arsimit dhe Turizmit, z. Kamil Bortniczuk . Pritja do të bëhet në ambientet e MAS.

 • Tjetër
 • Vizitë zyrtare
 • 16/03/2023
 • 10.00
 • Ministria e Arsimit dhe Sportit
 • Shqipëri
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Znj. Evis Kushi | Z. Kamil Bortniczuk.
 • Ministre e Arsimi dhe Sportit | Ministër
 • Z. Znj. Evis Kushi, Z. Kamil Bortniczuk, drejtues të MAS
 • Po
 • Jo
 • Z. Nebi Ganellari -Përgjegjës Sektori në MAS
 • Z. Erzen Tola- Sekretar i Përgjithshëm i MAS