Festival 3 ditor në dt 15, 16, 17 Mars 2023. “FoodLand” është një festival që përfshin jo vetëm argëtimin e fëmijëve me lojëra kreative, por edhe zhvillimin e aftësive të tyre në gatim me qëllim mësimin e zakoneve të mira të ushqimit. Festivali do të shtrihet në një fushë të madhe dhe do të ndahet në zona të ndryshme kreative.

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 15/03/2023
 • 10.00
 • "Fusha e Balonave" Parku i Liqenit
 • Shqipëri
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Njesia 5, Njesia 11
 • Staf i Agjencisë së Mbrojtjes së Konsumatorit
 • Drejtor i Përgjithshëm, Drejtor Drejtorie, Përgjegjës Sektori, Specialistë
 • Fëmijë nga Kopshte Private
 • Po
 • Po
 • Stanela Kostallari, Drejtor Drejtoria e Projekteve dhe Marrëdhënieve me Publikun dhe Mediat
 • Stanela Kostallari, Drejtor Drejtoria e Projekteve dhe Marrëdhënieve me Publikun dhe Mediat