Në kuadër të vizitës së Ministres së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, të Kosovës do të zhvillohen këto aktivitete: •Orë e hapur në një klasë të parë ku mësohet me Abetaren e Përbashkët, në shkollën “Luigj Gurakuqi” në Elbasan. Aktivitet jo i hapur për publikun. •Vizite në muzeun e shkollës ” Luigj Gurakuqi” në Elbasan. Aktivitet jo i hapur për publikun. •Koncert ne teatrin “Skampa” në Elbasan. Aktivitet i hapur per publikun.

 • Tjetër
 • Vizitë dhe koncert
 • 17/03/2023
 • 09.30
 • Shkolla"Luigj Gurakuqi", dhe teatri "Skampa", Elbasan
 • Shqipëri
 • Elbasan
 • Elbasan
 • Elbasan
 • Znj. Evis Kushi | Znj. Albërie Nagavci
 • Ministre e Arsimi dhe Sportit | Ministre e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Republika e Kosovës
 • Z. Znj. Evis Kushi, znj. Albërie Nagavci, mësues, nxënës, Z. Gledian Llatja, Drejtori i ZVA, mësues, nxënës
 • Po
 • Po
 • Z. Nebi Ganellari -Përgjegjës Sektori në MAS
 • Z. Erzen Tola- Sekretar i Përgjithshëm i MAS