Nisma pune ne komunitet Selite, Mollas

 • Tjetër
 • Nisma pune ne komunitet, eshte nje teresi aktivitetesh e punesh te bashkise Cerrik sa i perket vemendjes per nje komunitet/fshat/lagje/qytet te caktuar ku perfshihen riparime te vogla rrugesh, objektesh, ndricim, gjelberim, pastrim territori aktivitete informuese, diskutime etj.
 • 11/03/2023
 • 11.00
 • Selite, NJA Mollas
 • Shqipëri
 • Elbasan
 • Cerrik
 • Mollas
 • s'ka
 • s'ka
 • Andis Salla, administratori njesise/ komunitet/administrate sipas funksionit
 • Jo
 • Po
 • Florenc Doka
 • Florenc Doka