Orë mësimore informuese dhe ndërgjegjësuese me nxënësit e arsimit 9 vjeçar mbi sigurinë ushqimore.

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 10/03/2023
 • 12:00
 • Shkolla 9 vjeçare Kolë Koçi, Pogradec
 • Shqipëri
 • Korçë
 • Pogradec
 • Pogradec
 • Frida Krifca | Jeta Deda
 • Ministre e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural | Drejtore e Përgjithshme e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit
 • Ministre e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Drejtoresha e Përgjithshme e AKU-së, Nxënës dhe Mësues pjesë e shkollës 9 vjeçare
 • Jo
 • Jo
 • Jona Halili, Specialiste në Sektorin e Informimit Publikut dhe Koordinimit Ndërinstitucional
 • Znj. Jeta Deda, Drejtore e Përgjithshme e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit