Ministri i shtetit per mbrojtjen e sipermarrjes ne kuader te fushes se vete te veprimtarise do te prese ne takim nje delegacion me perfaqesues shtetas shqiptar te Urdherit te Kontabilitesteve te Italise

 • Tjetër
 • Takim pune
 • 10/03/2023
 • 10:30
 • Ministri i Shtetit per Mbrojtjen e Sipermarrjes
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • Tirane
 • Edona Bilali
 • Minister i Shtetit per Mbrojtjen e Sipermarrjes
 • Delegacioni me perfaqesues shqiptar te Urdherit te Kontabilisteve te Italise
 • Jo
 • Jo
 • Ema Vakeflliu
 • Manushaqe Gojka