Siqeca e 100-të Fshatrave

 • Tjetër
 • Vizete per te pare mundesit potenciale te Zhvillimit te fshatit Siqece ne kuader te programit te 100-te Fshatrave
 • 08/03/2023
 • 11:00
 • Njesia Administrative Ruzhdie
 • Shqipëri
 • Fier
 • Patos
 • Ruzhdie
 • Rajmonda Balilaj
 • Kryetare e Bashkisë
 • Kryetare e Bashkise, Administratori i Njesise, Stafi i Drejtorise se Projektimeve dhe Banore te Fshatit
 • Jo
 • Po
 • Arben Manoku, Drejtori i Drejtorise e Sherbimeve dhe Projekteve
 • Shkëlqim Beqiraj, Sekretari i Përgjithshëm