Inspektimi i punimeve per asfaltimin e një prej rrugëve të brendshme te fshatit Vreshtas

 • Inspektim/kontroll
 • 03/03/2023
 • 13.30
 • Vreshtas
 • Shqipëri
 • Korce
 • Maliq
 • Vreshtas
 • Z. Gezim Topciu
 • Kryetari i Bashkise
 • nuk ka
 • Jo
 • Jo
 • Ardita Gjini, Pergjegjes i Burimeve Njerezore
 • Genci Floqi, Drejtori i Drejtorise Juridike