Inspektim Punimesh

 • Inspektim/kontroll
 • 09/03/2023
 • 14:00
 • Njesia Administrative Zharrez dhe Ruzhdie
 • Shqipëri
 • Fier
 • Patos
 • Zharrez - Ruzhdie
 • Rajmonda Balilaj
 • Kryetare e Bashkisë
 • Stafi i Drejtorise se Sherbimeve, Operatori Zbatues dhe Mbikqyresi i Punimeve dhe Deputete te Kuvendit sipas deshires
 • Jo
 • Jo
 • Arben Manoku, Drejtori i Drejtorise e Sherbimeve dhe Projekteve
 • Shkëlqim Beqiraj, Sekretari i Përgjithshëm