Në kuadër të bashkëpunimit nderinstitucional, Ministria e Kulturës, Fakulteti i Arkitekturës dhe Share Architects do të organizojnë në datën 7 mars Forumin e 6 Ndërkombëtar të Arkitekturës dhe Teknologjisë, e cila do të përshëndetet edhe nga Ministrja, Znj. Margariti.
“SHARE Architects”, në partneritet me Shoqatën e Arkitektëve të Shqipërisë, në emër të bordit të Këshillit Konsultativ të Arkitektëve CCA-CEE në Evropën Qendrore dhe Lindore, do të zhvillojnë edicionin e 6-të të “SHARE Albania 2023 International”, Forumi i Arkitekturës dhe Teknologjisë.
Për 25 vjet, SHARE Architects është një burim informacioni, ku mbështet trajnimin e vazhdueshëm të specialistëve dhe promovimin e talenteve të rinj në Evropën Qendrore dhe Juglindore. Çdo vit, forumet “SHARE Architects” kanë qenë në kërkim të përsosmërisë në fushat e arkitekturës. SHARE Architects organizon mundësi reale të rrjetëzimit ndërkulturor në Greqi, Qipro, Bullgari, Hungari, Rumani, Poloni, Sllovaki, Slloveni dhe jashtë BE-së në Shqipëri, Kosovë, Bosnje dhe Hercegovinë, Serbi, Maqedoninë e Veriut.
“SHARE Albania” Forumet Ndërkombëtare të Arkitekturës dhe Teknologjisë janë spikatur në Shqipëri si një nga ngjarjet më të rëndësishme, që sjell personalitete të shquara arkitekturore ndërkombëtare, së bashku me prezantime nga zyrat e arkitekturës shqiptare.

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 07/03/2023
 • 09:30
 • Prane ambienteve te TKOBAP-se, salla e madhe
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • Nr. 10
 • Elva Margariti
 • Ministër i Kulturës
 • Elva Margariti, përfaqësues të huaj nga SHARE Architects, drejtues të Shoqatës së Arkitektëve të Shqipërisë
 • Po
 • Jo
 • Greta Gjinaj, asistente e Drejtorit të Përgjithshëm të TKOBAP-së
 • Abigeila Voshtina, Drejtor i Përgjithshëm i TKOBAP-së