Aktivitet Social, Dhuro një Pemë

 • Tjetër
 • 08/03/2023
 • 09:00
 • Parku i Madh i Liqenit të Tiranës
 • Shqipëri
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Znj. Jeta Deda
 • Drejtor i Përgjithshëm i Autoritetit Kombëtar të Ushqimit
 • Përfaqësues nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit
 • Po
 • Jo
 • Jona Halili, Specialiste Sektori i Informimit Publik, Koordinimit Ndërinstitucional
 • Znj. Jeta Deda, Drejtor i Përgjithshëm i Autoritetit Kombëtar të Ushqimit