Workshop: Manual për punonjësit e mbrojtjes së fëmijës, anëtarë të Grupit Teknik Ndërsektorial në Lezhë dhe Durrës, për menaxhimin e rasteve të Fëmijëve të Huaj të Pashoqëruar dhe të Ndarë dhe mbrojtjen e tyre nga shfrytëzimi dhe dhuna  seksuale.

 • Tjetër
 • Workshop: Manual për punonjësit e mbrojtjes së fëmijës, anëtarë të Grupit Teknik Ndërsektorial në Lezhë dhe Durrës, për menaxhimin e rasteve të Fëmijëve të Huaj të Pashoqëruar dhe të Ndarë dhe mbrojtjen e tyre nga shfrytëzimi dhe dhuna  seksuale.
 • 09/03/2023
 • 09:30
 • Hotel Fiore / Kavaje
 • Shqipëri
 • Tirane
 • KavajeTirane
 • KavajeTirane
 • Znj. Naureda Bajraktari Eksperte e programit, Znj.Medina Papoj Drejtuese e Sherbimit Social, Antarë të GTN
 • Znj. Naureda Bajraktari Eksperte e programit, Znj.Medina Papoj Drejtuese e Sherbimit Social, Antarë të GTN
 • Znj. Naureda Bajraktari Eksperte e programit, znj. Sonila Muzhaqi Koordinatore e Terre Des Hommes, Znj.Medina Papoj Drejtuese e Sherbimit Social, Antarë të GTN
 • Jo
 • Jo
 • Erjon Lalaj / Sekretar i Pergjithshem
 • Erjon Lalaj / Sekretar i Pergjithshem