Vendosja e emrit te Rruges “Islam Spahiu”, Lagjia Administrative Bathore

 • Inspektim/kontroll
 • 07/03/2023
 • 16:00
 • Rruga "Islam Spahiu", Lagjia Administrative Bathore
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Kamez
 • Lagjia Administrative Bathore
 • Rakip Suli
 • Kryetar i Bashkise Kamez
 • Rakip Suli, Hysen Koldashi- Kryetar i Keshillit Bashkiak Kamez, Ylli Shehu-Administrator i Lagjes Administrative
 • Jo
 • Jo
 • Drite Gerbolli, Drejtoreshe e Medias dhe Informacionit.
 • Elvis Gjika, Drejtor i Pergjithshem.