Trajnimi i koordinatorit te gjurmimit te njesise se zhvillimit ne oferuesit e AFP-se

 • Tjetër
 • Trajnim
 • 09/03/2023
 • 13.00
 • Trajnim online
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • 2
 • Etleva Gjelaj | Alqi Mustafai
 • Drejtor Drejtorie AKPA | Drejtor Drejtorie AKAFPK
 • Rovena Bozdo, Besim Xhaja, Zinete Bejtaj, etj
 • Jo
 • Jo
 • Albina Buci, Pergjegjes sektori ZHVP
 • Ejvis Gishti, Drejtor i Pergjithshem i AKAFPK