Trajnim “Teknikat e intervistimit për fëmijet në rrezik ose viktima të abuzimit.”

 • Tjetër
 • Trajnim
 • 10/03/2023
 • 09:30
 • Hotel Fiore / Kavaje
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Kavaje
 • Kavaje
 • Znj. irida Agolli Eksperte e programit, Znj.Medina Papoj Drejtuese e Sherbimit Social, Antarë të GTN
 • Znj. irida Agolli Eksperte e programit, Znj.Medina Papoj Drejtuese e Sherbimit Social, Antarë të GTN
 • Znj. Irida Agolli Eksperte e programit, znj. Sonila Muzhaqi Koordinatore e Terre Des Hommes, Znj.Medina Papoj Drejtuese e Sherbimit Social, Antarë të GTN
 • Jo
 • Jo
 • Erjon Lalaj/ Sekretar i Pergjithshem
 • Erjon Lalaj / Sekretar i Pergjithshem