Panair “Arte dhe Zeje” në sheshin para Pallatit të Sportit në Elbasan.

 • Tjetër
 • Panair
 • 09/03/2023
 • 09.00
 • Para Pallatit te Sportit, Elbasan
 • Shqipëri
 • Elbasan
 • Elbasan
 • Elbasan
 • Znj. Evis Kushi | Z.Gledian Llatja | Z. Ermir Çela
 • Ministre e Arsimi dhe Sportit | Kryetari i Bashkise | Drejtor i ZVAP
 • Znj. Evis Kushi, e ftuar, Z.Gledjan Llatja, Z.Ermir Çela, mësues, nxënës
 • Po
 • Po
 • Z. Nebi Ganellari -Përgjegjës Sektori në MAS
 • Z. Erzen Tola- Sekretar i Përgjithshëm i MAS