Aktivitet me gra me rastin e 8 Marsit

 • Tjetër
 • Aktivitet social kulturor
 • 07/03/2023
 • 13:00
 • Bashkia Patos
 • Shqipëri
 • Fier
 • Patos
 • patoS
 • Rajmonda Balilaj
 • Kryetare e Bashkisë
 • Kryetare e Bashkisë, stafi i Drejtorisë së Arsimit, gra të qytetit dhe Deputet të Kuvendit sipas dëshirës
 • Jo
 • Po
 • Lindita Qallija, Drejtore e Drejtorisë së Arsimit
 • Shkëlqim Beqiraj, Sekretari i Përgjithshëm