Vizite inspektuese mbi ofrimin e sherbimeve

 • Inspektim/kontroll
 • 10/03/2023
 • 14:00
 • Kruje
 • Shqipëri
 • Durres
 • Kruje
 • Kruje
 • Milva Ekonomi
 • Minister i Shtetit per Standardet e Sherbimeve
 • Ministrja dhe te tjere
 • Jo
 • Jo
 • Edlira Zyfi, Keshilltar
 • Emerlinda Pema, Drejtor Kabineti