Inspektim per mbrojtjen e mjedisit nga mbetjet

 • Inspektim/kontroll
 • 02/03/2023
 • 11.00
 • Plase
 • Shqipëri
 • Korce
 • Maliq
 • Pojan
 • Z. Gezim Topciu
 • Kryetari i Bashkise
 • nuk ka
 • Jo
 • Jo
 • Ardita Gjini, Pergjegjes i Burimeve Njerezore
 • Drejtori i Drejtorise Juridike