Raportimi mbi ecurine e zbatimit te programeve IPA, programimi I IPA III dhe ngritja e strukturave ne kuader te IPA III

 • Tryezë diskutimi
 • 23/03/2023
 • 09:00
 • Tirane
 • Shqipëri
 • TIRANE
 • TIRANE
 • TIRANE
 • Alberto Cammarata, Ilir Beqaj
 • Zv/Drejtor DG Near, Drejtor i Pergjithshem i SASPAC
 • Perfaqesues te Komisionit Evropian, Delegacionit te BE ne Tirane, SASPAC dhe institucioneve te tjera qendrore,
 • Po
 • Jo
 • Arber Qystri, Koordinator
 • Ilir Beqaj, Drejtor i Pergjithshem i SASPAC