Sesion informues per te gjithe perfituesit aktual dhe potencial ne kuader te thirrjes se 4 per projekt propozime te programit IPA BNK Shqiperi – Kosove

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 13/03/2023
 • 10:00
 • Lezhe
 • Shqipëri
 • LEZHE
 • LEZHE
 • LEZHE
 • Kjara Adhami
 • Drejtor Drejtoria e Administrimit te Asistences Financiare te BE-se
 • Perfituesit aktual dhe potenciale te Programit, perfaqesues te SASPAC, Delegacionit te BE-se ne Tirane dhe perfaqesues te struktures operuese ne Kosove
 • Jo
 • Jo
 • Arber Qystri, Koordinator
 • Ilir Beqaj, Drejtor i Pergjithshem i SASPAC